неделя, 3 април 2016 г.

Моята душа е самотна и тъжна, и няма нужда от някой, който да я избави от тази самота и да я дари с щастие, а има нужда от някой, който ще бъде самотен и нещастен заедно с нея.
Затова всяко щастие в моя живот е пресилено и фалшиво. Истинската емоция, за която съм създадена, е тъгата. Не търся щастие, а споделена тъга.

3 коментара :